pace1

Când oamenii cu două fețe își vor da ura la o parte,
abia atunci ne vom privi în ochi cu inima curată să ne bată,
lumea va fi mai caldă când ura va fi cuprinsă într-o carte,
de toți neglijată și-n veci batjocorită în pivniță uitată.

Când oamenii invidioși își vor îngropa pizma într-o criptă,
abia atunci ne-om strânge-n brațe cu zâmbetul pe față prins,
lumea va fi mai bună când dușmănia va fi ucisă și-n robită,
va fi-ngropată sub două straturi de pământ de nimeni neatins.