Picture_20170506_102706401

Pe cerul trist chiar acum sunt cenuşii nori,

Cald să plouă bucuroasele nenumărate flori,

În casă soarele răsare dup-o nesuferită ceartă,

Când amândoi cred în relația ce nu le este moartă.

 

A trecut ploia fulgerele au fugit în lumea toată,

Natura trăieşte în sentimente de garduri neînglodată,

Ei doi de mână iubirea a-ntrecut natura în culori,

Vor fi veşnic uniți în viață ai dragostei moştenitori.